Добре дошли

Two_adult_Guinea_Pigs_(Cavia_porcellus)a7cee7eb968a521c6df0dba0e5743458

Морското свинче (Cavia Porcellus) е вид гризач, принадлежащ към семейство Свинчета (Caviidae) и рода Морски свинчета (Cavia). Морското свинче води началото си от Андите и ранни изследвания са показали, че то е опитомен потомък на близки до неговия вид дребни гризачи като Cavia aperea, fulgida, Cavia tschudii. Морското свинче във вида, който ние го познаваме не живее в дивата природа. Морското свинче има важна роля в културата на местните южноамерикански племена, особено като източник на храна, в традиционната медицина и в религиозните церемонии на хората от тези земи.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Информация за животните

Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване. Таксономично всички животни принадлежат на царство Анималия. Всички животни дишат.

Има едноклетъчни организми, които притежават характерните признаци на животните. Всички животни са изградени от еукариотни клетки (клетки, в които генетичният материал е организиран във вътреклетъчни мембранно-ограничени структури, наречени ядра). В процеса на еволюция клетките се диференцират, образувайки различни тъкани (епителнасъединителнамускулнанервна), а те от своя страна формират съответно органи и системи. Образувание на извънклетъчния матрикс, посредством калцифицирането му, са спикулите, черупките и костите. Животинският свят се обозначава също като „фауна“. Най-много представители има животинският клас насекоми.

Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Още за морските свинчета

morsko_svin4e

Ето с няколко думи историята на морските свинчета, от техния дом в Южна Америка до нашите домове днес.

Произходът на морските свинчета е Южна Америка, където все още могат да бъдат срещнати няколко вида в природата. Прародителят на опитоменото морско свинче се счита че е дивото морско свинче,Cavia cutleri. В природата морските свинчета живеят на големи групи във високата трева, където са предпазени от хищници. Te не копаят дупки за себе си, но използват изоставени хралупи и дупки на други животни.

Т.к. са нападани от месоядни животни, те са много срамежливи и лесно се плашат. Малките не се раждат на сигурно в дупките, а на открито. Раждат се напълно окосмени с отворени очи и след два дена ядат същата храна като родителите си.

Преди завоеваването на Южна Америка от испанците, Инките ги отглеждали за храна и дори днес перуанците ги ядат. Моряците били първите хора, които ги гледали като домашни любимци и те ги донесли в Европа. Вярва се, че причината да се наричат ‘морски прасета’ е това, че моряците ги продавали на цената на едно прасе, а звуците, които издавали много приличали на квичене.

Днес съществуват много породи морски свинчета, благодарение на дългогодишна и внимателна селекция. Морските свинчета са шумни и забавни, но също така са запазили много от природата си – често копаят и ровят наоколо за храната си.

Posted in Uncategorized | 4 Comments